Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Y Tloty
 
  Pwy oedd yn gyfrifol am y tloty newydd?
 

Y Meistr ar Matron oedd yn rhedeg y tloty newydd, ac fel arfer gwr a gwraig oeddynt.

Maer darn allan or papur newydd a welwch chi yma, yn dangos Undeb Machynlleth yn hysbysebu yn 1861 am Feistr a Matron cyntaf i edrych ar l y tloty newydd.

 
 
 
  Old newspaper advertisement.
 

Roedd yn rhaid ir rhai oedd am geisio am y swydd wneud cais yn eu llawysgrifen eu hunain er mwyn dangos eu bod yn gallu darllen ac ysgrifennu. Doedd llawer iawn o oedolion yr adeg hynny ddim yn gallu darllen ac ysgrifennu.
Geirda yw dogfen a roddir gan rywun da megis cyn gyflogwr yn dweud fod y bobl syn ceisio am y swydd yn addas.

Roedd y cyflog yn 40 y flwyddyn, iw rhannu rhwng y ddau ohonynt.
.

 
 

Ewch i ddewislen Tlodion Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth