Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Mapiau Fictoriaidd
 
  Machynlleth yn 1842
Geirfa
 

map of Machynlleth in 1842

Degwm - arian a roddwyd ir Eglwys
 
 
 

Map y degwm ywr map o dref Machynlleth a welwch chi, ac maen rhoi syniad i ni o sut roedd y dref yn edrych ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Mae sip cyfarwydd y llythyren T ar ei hochr yno o hyd yn y flwyddyn 2000. Yn 1842 dim ond gerddi oedd y tu l ir tai ar hyd y strydoedd hyn. Dim ond Stryd Maengwyn, Stryd Pentrerhedyn a Stryd Penrallt oedd yno a dim llawer arall.

 

Sylwch hefyd ar Hen Neuadd y Farchnad syn sefyll ar gyffordd y Strydoedd lle mae cloc y twr yn sefyll.

 
 

Machynlleth yn 1903
Ewch yn l i ddewislen map Machynlleth

.

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Machynlleth