Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Trosedd a chosb
 
Mwy am
Achos Mary Tibbott  
 

Anfonwyd Mary Tibbott ir carchar am y trosedd o ladrata.Quarter Sessions entry

 
  Maer darn yn darllen:
"Ordered that the Prisoner be confined in the common Gaol for this County for Fourteen days".
 
 

Montgomery jailFe fyddai Mary wedi cael cryn drafferth i ddod o hyd i swydd yn unrhyw le wedi iddi fod yng Ngharchar y Sir yn Nhrefaldwyn, (mae llun or carchar ar y dde). Os nad oedd yn gallu dod o hyd i swydd fe fyddain gorfod mynd ir tloty am help.

Roedd llawer o bobl oedd yn dod allan o garchar yn gweld eu bod yn gorfod dewis rhwng y tloty a dwyn eto er mwyn byw.
.

 
 

Ewch i ddewislen trosedd Machynlleth

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Machynlleth