Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Y Tloty
 
  Help meddygol i’r bobl dlawd iawn  
  Yn ystod cyfnod Fictoria doedd llawer o bobl dlawd ddim yn cael help meddygol achos nid oeddynt yn gallu fforddio talu am feddyg. Roedd Undeb Machynlleth yn talu meddygon fel swyddogion meddygol a oedd yn trin tlodion sâl yn yr ardal.
Roedd y driniaeth yn wahanol iawn i’r hyn yr ydym yn gyfarwydd ag ef heddiw, ond roedd y meddygon yn gwneud eu gorau i’w cleifion.
 
  Entry from Union records.
 

Mae’r darn cyntaf hwn o gofnodion Undeb Deddf y Tlodion MachynllethDrawing of a leech yn darllen:
"…ought to pay Jane Brees for attending to apply leeches to this pauper…"

(Leeches) Gelenod neu fwydod sy’n sugno’r gwaed, Ar un adeg roedd meddygon yn defnyddio gelenod i’w rhoi ar gyrff cleifion er mwyn iddynt sugno gwaed. Roeddynt yn credu eu bod yn dda i wella’r dwymyn.

Mae gelenod sydd wedi eu briodio’n arbennig yn cael eu defnyddio weithiau heddiw ar gyfer rhai pethau. Ych a fi!
.

 
 

Ewch i ddewislen Tlodion Machynlleth

Back to top
Ewch i ddewislen Machynlleth