Machynlleth
Mapiau Fictoriaidd
  Comins Coch yn 1837
Geirfa
 

arfordir y tir sydd ar lan y mr
melin bannu - lle yr oedd defnydd yn cael ei wneud
dyrnu gwahanur grawn oddi wrth y gwellt trwy guror yd
 
 
 

Maer darlun a welwch chi yn ddarn o fap Arolwg Ordnans sydd wedi ei wneud yn fwy ac yn dyddio yn l i 1837. Maen dangos dyffryn cul Afon Twymyn ar gymuned fechan sydd ar lannaur afon. Tyfodd y gymuned hon yma achos mai dymar brif lwybr trwy Fynyddoedd Cambria i Fachynlleth ar arfordir, ac yn y fan hon roedd y ffordd dyrpeg yn croesir afon.

 

Pandy neu felin bannu ywr adeilad sydd wedii nodi Pandy ar y map. Roedd melinau dwr yn nodwedd bwysig yn nhirwedd Sir Drefaldwyn yn ystod oes Fictoria. Roeddynt yn defnyddio ynni dwr yr afon i droi olwyn y felin. Yna byddai cogs ac olwynion a beltiau a oedd ynghlwm wrth y felin yn gwneud ir peiriannau droi. Roedd rhai melinau yn gyrru cerrig malu er mwyn dyrnu yd, ac roedd rhai eraill yn gyrru peiriannau gwehyddu er mwyn gwe defnydd. Roedd y felin hon yn gyrru morthwylion pren er mwyn i gemegyn or enw "fullers earth" gael ei roi i mewn ir defnydd gwln iw lanhau.

Map o Gomins Coch yn 1903

 
 

Ewch yn l i ddewislen map Machynlleth
.

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Machynlleth