Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Bywyd ysgol
 
  Yr ysgol ar gau o achos y cyfarfod capel  
 

Caeodd ysgol Aberhosan yn 1893 er mwyn i’r plant fynd i gyfarfod mawr o aelodau’r capeli Annibynnol yn Sir Drefaldwyn….

 
 
 

Mae’r darn hwn o ddyddiadur yr ysgol yn darllen:
"Dim ysgol, - the annual Festival of the Independents of this county being held at Llanbrynmair…"

Caeodd ysgol Cemais o achos cyfarfod tebyg o Fethodistiaid Sir Drefaldwyn. Roedd y capeli yn ystod y cyfnod hwn yn bwysig iawn ac nid yn unig fel mannau i addoli. Roedd y capeli yn trefnu i bobl ddod at ei gilydd, adloniant a darlithoedd – yn yr iaith Gymraeg - ac roedd pobl o’r farn mai dyma oedd calon y cymunedau
.

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Machynlleth..

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Machynlleth