Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
yn yr oes Fictoria
 
  Rhesdai Dolcoed, Llanwrtyd  
 

Ar y dudalen yma gwelir hen lun arall o lyfryn oedd yn cynnwys lluniau o Lanwrtyd a threfi eraill yn y Canolbarth. Maer llun, sydd yn dyddio or 1900au cynnar, yn dangos Rhesdai Dolcoed yn Llanwrtyd.

 

Rhesdai Dolcoed, Llanwrtyd
tua 1903
Dolcoed Terrace  
  Enwr siop ar gornel Rhesdai Dolcoed ywr Neuadd Feddygol maer enw ar ochr yr adeilad. Busnes fferyllydd sefydlog oedd hwn lle "maer gofal gorau ar gael wrth ddosbarthu meddyginiaethau" a "maer cyffuriau a ddefnyddir or ansawdd gorau"!
Maen debyg bod pobl yn sillafu Dolcoed mewn ffyrdd gwahanol oherwydd gwelir Dolecoed ar dudalen arall yn y gyfres yma.
.
 
 

Yn l i ddewislen lluniau Llanwrtyd
.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd