Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Y diwydiant gwln
 
  Melin y Spring  
 

Yn 1875 adeiladwyd ffatri newydd oedd yn gweithio ar stm yn Ffordd Penygreen, Highgate, Llanidloes. Gan mai stm oedd yn gweithior ffatri yn gyfan gwbl, nid oedd rhaid ei leoli ger yr afon. Adeiladwyd y ffatri gan Thomas Jones, un or rhai mwyaf egnol yn y diwydiant gwlannen lleol ac roedd yn ddyn pwysig yn y diwydiant.

 
 
  Maer ffotograff a welwch chi yn dangos tu fewn Melin y Spring. Tynnwyd y llun tua 1890 ac maen rhoi syniad da i ni ynglyn sut roedd y ffatroedd hyn yn edrych. Roedd yr olwynion sydd ar y nenfwd ynghlwm wrth echelau hir oedd yn defnyddio injan stm iw gweithio. Roedd beltiau oedd yn dod i lawr or olwynion yn gweithior perianiannau gwehyddu. Byddair periannau yman gallu cynhyrchu ddefnydd yn gyflym iawn ond roedd gweithio gydar periannau yma yn gallu bod yn brofiad annymunol. Roedd y fatroedd yn lleoedd swnllyd a daeth y gweithwyr yn dda iawn am ddarllen gwefusau!
Roedd rhai gwehyddion gwydd llaw a roddodd y gorau iw masnach a mynd i weithio yn y ffatroedd yn dweud eu bod wedi newid o fod yn grefftwyr i fod yn gaeth i beriant
.
 
 

Yn l i ddewislen y diwydiant Gwlanen

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes