Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Y diwydiant gwlân
 
  Diwedd ar y diwydiant  
 

Yn ystod blynyddoedd llewyrchus y diwydiant gwlannen lleol, roedd pobl yn credu y byddai’r ffatrďoedd newydd gyda’u periannau gwehyddu yn medru cynhyrchu gwalnnen o ansawdd uchel a hynny’n rhad. Byddai’r gwlannen yn gallu cael ei werthu i lefydd pell gan ddefnyddio’r cysylltiadau rheilffordd newydd.
Daeth hyn i gyd yn wir ond roedd hefyd yn wir am drefi a phrifddinasau mawr diwydiannol Gogledd Lloegr. Yma, adeiladwyd ffatrďoedd oedd yn gweithio ar bwer stęm oedd hyd yn oed yn fwy ac roedd hyd yn oed gwell cysylltiadau rheilffordd a chamlas. Yn fuan iawn roedd y Gogledd yn cynhyrchu gwlannen oedd hyd yn oed yn rhatach ac roeddynt yn ei anfon i Gymru!

 
  ffatri 'Bridgend'Brwydro ymlaen wnaeth y melinau lleol ond roeddynt yn methu â chystadlu. Erbyn diwedd teyrnasiad Fictoria roedd y diwydiant yn dechrau dirywio.
Mae’r ffotograff modern yma yn dangos ffatri ‘Bridgend’ ger Short Bridge. Adeiladwyd y ffatri yn 1834 trwy ddefnyddio pwer dwr gyda’r periannau rhannu ar y gwaelod a’r periannau gwehyddu a’r periannau nyddu uwchben. Yn debyg iawn i felinau lleol eraill difrodwyd y ffatri gan dân ond dyma’r olaf o felinau gwlanen Llanidloes i gau.
 
     
 

Yn ôl i ddewislen y diwydiant Gwlanen

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Llanidloes