Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Y damwain rheilffordd
 
Mwy am..
Damwain drn yn Nhylwch yn 1899  
 

Mae yna rai pethau in hatgoffa or hen linell reilffordd ar orsaf yn Nhylwch o hyd, os ydych yn gwybod lle i edrych. Heddiw maen gymuned fechan ac maen lleoliad hardd a heddychlon iawn sydd ar y ffordd rhwng Llanidloes a Rhaeadr.Former railway line
Gallwch weld yr hafn trwyr creigiau ychydig o dan y bont ffordd yn Nhylwch yn y fforgraff diweddar hwn a dynnwyd or bont. Maen dangos yn glir ller oedd yr hen linell reilffordd yn arfer bod. Gellir gweld yr Afon Dulas ar waelod y dyffryn ar y dde. Digwyddodd damwain 1899 ar ochr arall y bont, y gwelwch chi ar y llun ddiweddar yma.

 
 

Former railway stationNewidiwyd adeilad yr hen orsaf reilffordd yn dy preifat. Tynnwyd llun or orsaf flaenorol yn 1999.

Roedd yr adroddiadau or newyddion am y ddamwain drn a ysgrifennwyd yn fuan wedi tychineb 1899 yn honni bod y trn cludo pobl oedd yn teithio o Lanfair-ym-Muallt wedi mynd trwy signal stop cyn iddo daro i mewn ir trn cludo post oedd yn aros yn yr orsaf.

Mae trennau syn methu stopio yn y newyddion hyd heddiw, ac weithiau maer canlyniadau yn drasig iawn yn union fel yr hanes yma ganrif yn l !
.

 
 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes