Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Terfysg y Siartwyr 4
 
  Y Marchoglu yn dod i'r dref  
 

Cyrhaeddodd y milwyr ychwanegol Llanidloes ar ôl ychydig ddiwrnodau, ac yn y cyfamser y Siartwyr eu hunain oedd yn cadw trefn yn y dref!
Ar ddydd Sadwrn 4ydd Mai, 1839 cyrhaeddodd llu o droed filwyr o Aberhonddu a chyrhaeddodd llu o tua 200 o Iwmyn y Marchoglu yn y dref.
Mae'n rhaid ei bod yn olygfa ryfeddol wrth weld cymaint o filwyr arfog yn marchogaeth i mewn i Lanidloes gyda'u cleddyfau wedi'u tynnu - a hynny heb weld golwg o'r 'chwyldro arfog' yr oeddynt fod i'w stopio!

 
Part of reward poster Mae hwn yn rhan o rybudd
gwobrwyo wnaeth addo can punt am ddal arweinydd y Siartwyr gafodd ei achub
gan y dyrfa o gefnogwyr.
Roedd hwn yn swm mawr iawn
o arian yn 1839!
 

Caewyd y dref gan y milwyr ac arestiwyd dros dri deg o Siartwyr, gan gynnwys tair merch, a'u hanfon i garchar Trefaldwyn. Er mai ychydig iawn wnaeth geisio eu rhwystro yn y dref, arhosodd y milwyr yn y dref tan y flwyddyn wedyn.

Yn dilyn achos y rheini wnaeth gymryd rhan i ryddhau'r Siartwyr a arestiwyd, dedfrydwyd tri o ddynion Llanidloes i'w halltudio o Woolwich ym mis Hydref 1839. Cymerodd sawl blwyddyn, ond rhoddwyd y rhan fwyaf o'r hawliau y bu'r Siartwyr yn gofyn amdanynt.

 
 

 

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Llanidloes