Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llanwyddelan  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 517 o bobl
In the year 1851 - 491
In the year 1861 - 476
In the year 1871 - 463
In the year 1881 - 385
In the year 1891 - 341
In the year 1901 - 430

Yn debyg i blwyfi eraill yn yr ardal (Llanerfyl, Llangynyw a Llanllugan), ardal fynyddig ywr plwyf yma syn cynnwys ffermydd bychain a thyddynnod. Yn ystod oes Fictoria byddai fwy neu lai pawb yn ymwneud gweithio ar y tir neu fel y melinydd ar gofaint yn rhoi gwasanaeth ir ffermwr.
 
  Cymharwch y graff yma gydar rheini ar gyfer plwyfi eraill yn yr ardal.
Ar y cyfan a ydyr un duedd yn digwydd ym mhob un ohonynt?
A ydyr duedd yn wahanol yn rhai or plwyfi eraill?
Beth yn eich barn chi ywr gwahaniaeth?
 
  Yn l i ddewislen poblogaeth Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion