Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Tregynon  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 709 o bobl
In the year 1851 - 718
In the year 1861 - 703
In the year 1871 - 709
In the year 1881 - 708
In the year 1891 - 586
In the year 1901 - 654

Yn debyg ir plwyfi oddi amgylch mae plwyf Tregynon yn ardal fynyddig o ffermydd bychain. Yn ystod oes Fictoria byddai fwy neu lai pawb yn ymwneud gweithio ar y tir neu fel y melinydd ar gofaint yn rhoi gwasanaeth ir ffermwr. Byddai llawer iawn o blant y deuluoedd tlotaf wedi mynd i weini fel gweision yn y tai mawr.
 
  Cymharwch y graff yma gydar rheini ar gyfer plwyfi eraill yn yr ardal.
Ar y cyfan a ydyr un duedd yn digwydd ym mhob un ohonynt?
Pam ydych chin meddwl wnaeth y boblogaeth leihau ar ddiwedd y cyfnod?
 
  Yn l i ddewislen poblogaeth Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion