Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llangynyw  
 

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 647 o bobl
In the year 1851 - 596
In the year 1861 - 602
In the year 1871 - 568
In the year 1881 - 486
In the year 1891 - 457
In the year 1901 - 430

Yn debyg iawn i blwyfi gwledig eraill roedd y rhan fwyaf o drigolion yn ymwneud â ffermio neu’n gweithio ar y tir mewn rhyw ffordd yn ystod oes Fictoria.
 
  Cymharwch y graff yma gyda’r rheini ar gyfer plwyfi eraill yn yr ardal.
Ar y cyfan a ydy’r un duedd yn digwydd ym mhob un ohonynt?
Pam ydych chi’n meddwl wnaeth y boblogaeth leihau ar ddiwedd y cyfnod?
 
  Yn ôl i ddewislen poblogaeth Llanfair Caereinion
Yn ôl i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion