Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llanfair Caereinion
Geirfa
 

graffiau poblogaeth Llanfair

Ymfudo gadael eich gwlad eich hun a symud i fyw yn barhaol mewn gwlad arall
 
 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd:-  
  Yn y flwyddyn 1841 - 2747 o bobl
In the year 1851 - 2727
In the year 1861 - 2584
In the year 1871 - 2485
In the year 1881 - 2286
In the year 1891 - 2019
In the year 1901 - 1839

Maer plwyf yn cynnwys y dref a rhan fawr or wlad oddi amgylch. Dywedodd yr adroddiad a gyhoeddwyd gydar cyfrifiad fod 19 o bobl or plwyf wedi ymfudo yn y tri mis cyntaf o 1841 cyn y cyfrifiad.
Cafwyd hanes tebyg mewn adroddiad arall a nododd fod y gostyngiad yn y boblogaeth yn 1871 oherwydd "migration of labourers in search of ...employment, and the demolition of dilapidated cottages".
 
  Cymharwch y graff a welwch chi nesaf gydar rheini ar gyfer Castell Caereinion, Llanllugan a Tregynon.
A ywr tueddiadau ar y cyfan yn debyg?
Pam ydych chin meddwl wnaeth y boblogaeth leihau ar ddiwedd y cyfnod?
 
  Yn l i ddewislen poblogaeth Llanfair Caereinion
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair Caereinion