Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  'Station Crescent'  
 

Maer olygfa a welwch chi yma yn edrych i lawr Station Crescent gyda gorsaf Reilffordd Llandrindod ar y chwith a thy Meistr yr Part of 1891 mapOrsaf ir dde.
Yn debyg iawn i rai or hen ffotograffau eraill yn y gyfres hon, maen dangos cyn lleied o ddatblygu oedd wedi digwydd ir dref ar ddechrau cyfnod Fictoria. Yn fwy na thebyg tynnwyd yr hen lun yma syn edrych braidd yn grychlyd tua 1893.
Maer rhan yma or map o 1891 a ddangosir yma yn dangos Station Crescent yn gwyro i lawr ir orsaf tuag at Temple Street, ar ty sengl sydd gyferbyn.

 

'Station
Crescent'
1893

Station Crescent
 

Roedd yna git ar draws y ffordd ychydig uwchben yr orsaf, a ddangosir yn y manylion (dde) a dynnwyd or llun a welwch Railway Stationchi yma. Gallwch hefyd weld y clawdd sydd wedii thorri mor daclus wrth ymyl y ffordd mewn ffotograff o 1896 o Station Crescent.

Fe wnaeth y cae agored ar law dder llun yma helpu i gadw edrychiad 'gwag' y dref yn y man yma am beth amser, oherwydd ni chafwyd adeiladu yma tan ir Swyddfa Bost newydd agor ar y safle yn 1937.

Yn l i ddewislen ffotograffau Llandrindod

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod