Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Gwesty Plas Winton  
 

Maer hen ffotograff yma wedi dod o gerdyn post oedd yn cael ei werthu i ymwelwyr Llandrindod ar ddechraur 1900au. Gan fod yna geir modur yn y llun yn ogystal cherbydaun cael eu tynnu gan geffylau, maen rhaid ei fod yn dyddio o flynyddoedd cynharaf yr oes Edwardaidd.
Yr enw ar y sgwr oedd Plas Winton oherwydd ei fod wrth ymyl y gwesty mawr sydd r un enw oedd wrth ymyl y ffordd, allan or llun ar chwith. Yr enw ar Westy Plas Winton nawr yw Gwestyr Commodore.

 


Gwesty
Plas Winton
Llandrindod
1900au

Plas Winton Square
  Yn wreiddiol yr adeilad yn y canol oedd Banc y Gogledd ar De (bellach Banc HSBC), ac mae pen deheuol Middleton Street ar y dde. Roedd y cerbydau oedd yn cael eu tynnu gan geffylau yn boblogaidd gydag ymwelwyr pan oedd y ffynhonnaun eu hanterth, ac roeddynt yn cynnig teithiau hamddenol o amgylch y llyn ar parc.
Yr henoed oedd yn defnyddior cerbydau llai ir anabl, hen bobl oedd yn cael eu denu i Landrindod, a hefyd manteision iechyd y dwr mwynol naturiol.

Yn l i ddewislen ffotograffau Llandrindod

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod