Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Bwydor ymwelwyr llwglyd  
 

Dyma ffotograff o un or siopau yn y Stryd Fawr, Llandrindod, pan mai dyma oedd canolfan fusnes y dref.
Dyma oedd marchnad Gig Evans, a leolir mewn rhes o siopau ychydig y tu draw ir Neuadd Farchnad.
Roedd y balconau addurniadol hardd a wnaed o haearn gyr oedd yn debyg ir un hwn yn un or nodweddion mwyaf deniadol mewn nifer o adeiladaur dref Fictoraidd. Yn ffodus, gellir gweld llawer ohono heddiw, er bod llawer or adeiladau hyn mewn cyflwr eithaf gwael erbyn hyn.

 
Strwd Fawr
Llandrindod
tua
1899
Shop in High Street
  Maen debygol iawn y byddair siop hon yn cyflenwi llawer o westai a thai lletya yn y dref gydag archebion eithaf mawr yn ystod tymor yr haf. Ymddengys fod ganddynt fwy mewn stoc na llawer o archfarchnadoedd modern, ond roedd yna lawer o ymwelwyr yn y dref oedd eisiau mwy na dim ond y dwr mwynol !
Byddair ffordd yr oedd darnau o gig ac amrywiaeth o ddofednod yn cael eu hongian er mwyn eu dangos wrth ymyl y ffordd yn siwr o achosi ir archwilwyr bwydydd fynd draw yn ddigon buan y dyddiau hyn !

Yn l i ddewislen ffotograffau Llandrindod

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod