Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Gwestyr Bridge au gwesteion  
 

Tynnwyd y ffotograff yma yn fwy na thebyg yng nghanol yr 1890au o flaen Gwestyr Bridge yn Temple Street, Llandrindod. Maen ymddangos bod y llythyren 'B' or arwydd ar gyfer y gwesty wedi mynd ar goll pan gafodd y llun ei dynnu, felly maen edrych mwy fel "Ridge Hotel" !
Y tro cyntaf ir gwesty gael ei agor yn 1872 cafodd ei enwi fel Coleman's Hotel, yn ddiweddarach cafodd ei ail enwi fel Bridge Hotel, a bellach yr enw yw Gwestyr Metropole.

 
Gwesty'r Bridge
Llandrindod
1895au
Bridge Hotel
Portion of 1891 map
  Yn fwy na thebyg perchnogion Gwestyr Bridge wnaeth y trefniant gyda ffotograffydd lleol dynnu llun or grwp yma o drigolion lleol gydar gwesty yn y cefndir.
Gellir gweld y gwesty yng nghanol y rhan yma o fap yr ardal fel ag yr oedd yn 1891.
Bryd hynny sylwch fod yna fan agored llawer iawn yn fwy gyferbyn Gwestyr Bridge (bellach y Metropole), gyda thir agored rhwng yr adeilad ac Eglwys yr Holy Trinity.

Yn l i ddewislen ffotograffau Llandrindod

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod