Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Y neuadd farchnad  
 

Nid ywr hen ffotograff yman un da iawn, ond cafodd ei dynnu yn fwy na thebyg flynyddoedd mawr yn l. Maen dangos y Neuadd Farchnad yn y Stryd Fawr, Llandrindod, a adeiladwyd yn 1872, felly efallai fod y llun yn dyddio o amser yn fuan wedi hyn.
Roedd yna amrywiaeth o fusnesau ar lawr gwaelod y Neuadd Farchnad ar wahanol adegau, gan gynnwys Siop Feiciau Tom Norton y gellir ei weld ar dudalen arall yn y gyfres yma.

 

Y Neuadd
Farchnad
Stryd Fawr
Llandrindod
c1875

Market Hall
  Mae un on tudalennau ar gyfer Llandrindod sef 'Yfed y dwr' ar y wefan yma yn sn bod sioeaun cael eu cynnal yn yr adeilad yn yr 1890au.
Dywedodd llawlyfr i ymwelwyr yn 1896 - "A convenient Market Hall, with an Assembly Room overhead, capable of seating about six hundred persons, was erected here in 1872. Concerts and Entertainments are frequently held here during the Season, and the visitor here need never get morose for the want of entertainment".
Fe wnaeth y Neuadd Farchnad barhau tan 1957, pan cafodd ei dinistrio gan dn ofnadwy. Adeiladwyd yr adeilad mwyaf hyll (yn fwy na thebyg) ar y safle, ac yn anffodus mae hwnnw yno o hyd !

Yn l i ddewislen ffotograffau Llandrindod

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod