Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Taith mewn coets yn Llandrindod  
 

Tynnwyd yr hen ffotograff diddorol yma o goets a dynnir gan geffyl yn aros i adael gyda llond cert o deithwyr yn Park Terrace, Llandrindod.
Mae Park Terrace yn nodi ffin ddwyreiniol Parc y Creigiau, a dechreuodd gwaith adeiladu yma yn 1874.
Agorodd Swyddfa Bost newydd y dref a Banc Cynilo ym mhen gogleddol Park Terrace yn 1896, ar y gyffordd gyda Park Crescent ar Stryd Fawr.

 

Coets yn
Park Terrace
1880au

Carriage in Park Terrace
  Nid ydym yn siwr iawn beth oedd dyddiad y llun yma, ond yn fwy na thebyg cafodd ei dynnu yn yr 1880s. Roedd teithiau mewn coets o amgylch y llyn hwylio ac atyniadau eraill yn boblogaidd am flynyddoedd lawer.
Roedd pob un o westai mawr y dref hefyd yn darparu gwasanaeth coets i gwrdd threnau oedd yn cyrraedd er mwyn casglu eu gwesteion newydd. Yn aml iawn byddai blaen yr orsaf reilffordd yn llawn o gerbydau a cheirt i gludo bagiau or amrywiol westai. Maen bosibl fod y teithwyr a welwch chi yma ar eu ffordd ir orsaf wedi iddynt fod yn aros yn y dref, gan fod llawer or tai yn Park Terrace yn darparu llety i ymwelwyr. Roeddynt yn edrych dros Barc y Creigiau a roeddynt yn agos iawn at y ffynhonnau mwynol.

Yn l i ddewislen ffotograffau Llandrindod

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod