Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Mannau agored Llandrindod  
 

Dangosir ffotograff arall yma a dynnwyd yn ystod y blynyddoedd yr oedd Llandrindod yn tyfun gyflym iawn. Cafodd ei dynnu yn fwy na thebyg ar ddechraur 1890au, ac maen ein hatgoffa or ffaith fod y dref wedii chreu yng nghanol tir comin agored a llwm.
Maer llun yn edrych tuar de orllewin tuag at y Ridgebourne, ar y ffordd i Lanfair-ym-Muallt. Y briffordd o flaen yr adeiladau mawr yw pen gorllewinol Temple Street, a heddiw mae tair Western Promenade yn sefyll ar yr ochr yma iddo. Mae llawer or tir comin sydd ar l bellach yn goetir.

 

Temple Street
Llandrindod
1890au

  Yr adeilad sydd ymhellach ir pellter ir dde or ddwy res fawr o dai yw Ysgol Sirol Llandrindod yn Ffordd Alexandra. Dymar ysgol ganolradd neu uwchradd gyntaf yn yr ardal, a dim ond yn ddiweddar y cafodd yr ysgol ei dymchwel.
Or comin ar un on tudalennau 'Yfed y dwr' mae yna olygfa debyg o ran or dref newydd. Nid ywr ardal ir dde mor wag bellach ag yr oedd pan dynnwyd y llun yma !

Yn l i ddewislen ffotograffau Llandrindod

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod