Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Trosedd a chosb
 
  Tystiolaeth y Sarjant  
 

Doedd tystiolaeth Sarjant Henry Jones yn helpu dim ar achos William Magness a oedd wedi’i gyhuddo o ddwyn bwyell a bilwg yn 1878.
Roedd ei ddatganiad yn dweud fod ganddo warant i chwilio ty William, a’i fod wedi gwneud hynny y prynhawn cynt. Dyma ran o dystiolaeth y Sarjant yn y llys...

Drawing of tools
Quarter Sessions paper
"...I found the Axe and Hacker now produced in the kitchen of the Prisoner's home. The Prisoner was present when I made the search. The Prisoner said "I borrowed the Axe and the Hacker of a man at Llanigon". I asked the name of the man but he did not reply. I then charged him with stealing same"...
 

"He said "I did not steal them". The Prisoner this morning said "I won't tell the man's name that I borrowed the Axe and Hacker of. I expect he will be here at the meeting".
Doedd pethau ddim yn edrych yn dda iawn i William Magness ar ôl gweld fod y taclau oedd ar goll yn ei dy, - yn enwedig ar ôl iddo ddweud ei fod wedi cael eu benthyg gan berson dirgel na allai ei enwi ! Wrth ddweud y byddai’r person "will be here at the meeting" hwnnw yma yn y cyfarfod, golygai y byddai yn dod i’r llys.
Ni fu’r ‘person dirgel’ o fawr ddim o help iddo, fel y gwelwch ar y dudalen nesaf...

Taclau a gafodd eu dwyn neu eu benthyg…

 

Police witness
Yn ôl i dop
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Y Gelli