Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Trosedd a chosb
 
  Eu dwyn nid eu benthyg  
 

Ceisiodd William Magness ddweud fod un o’r dynion yng Ngwesty’r Swan wedi rhoi benthyg y fwyell a’r bilwg iddo. Yn y papur cyntaf isod mae ei ateb i’r cyhuddiad o ddwyn yr eitemau...

Witness heading
  Quarter Sessions paper "The man Llewellyn Howell lent me the axe and I didn't ask him for it".
  Ond roedd gan Mr Howell (a oedd yn Henry Lewis, nid Llewelyn !) stori wahanol iawn...
Dywedodd datganiad Mr Howell –
 
Quarter Sessions paper
"I am a Servant in the employ of John Howells the Prosecutor.
On the 20th April instant [this month] I employed the Prisoner [William Magness] at the Swan Hotel. He was there from about 1 o'clock to 6 o'clock... ".
 

"... I did not lend the Prisoner the Axe and Hacker now produced. No conversation took place between us on the subject".
.........................................................................H L Howell
Felly, roedd datganiad Henry Lewis Howell, oedd wedi gofyn i William Magness ’sgubo’r buarth yng Ngwesty’r Swan yn Y Gelli yn Ebrill 1878, yn dweud yn bendant nad oedd wedi gadael iddo fenthyca’r eitemau.
Roedd pethau’n edrych yn ddrwg ar William Magness – edrychwch ar y dudalen nesaf i weld beth ddigwyddodd iddo...

Y ddedfryd ar leidr y fwyell...

 

Drawing of tools
Yn ôl i dop
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Y Gelli