Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Trosedd a chosb
 
  James Rileyn pledion ddieuog  
 

Pan gyhuddwyd James Riley o ddwyn yr oriawr ar gadwyn oddi ar William Gore dywedodd fod un or dynion eraill oedd yn Nhafarn y Bell wedi estyn yr oriawr iddo, heb ir perchennog sylwi. Roedd yn ceisio rhoir bai ar rywun arall.

 
Papur y
Sesignau
Chwarter

1892
Quarter Sessions paper
Watch and chain

"I am not guilty of stealing the watch. It was given to me by one of the four men who were with me. It was handed to me behind the prosecutor's [William Gore's] back, and as soon as they gave it to James Riley signatureme they walked out".
Roedd y pedwar dyn arall oedd yn yfed efoi gilydd yn Nhafarn y Bell gyda James Riley a William Gore wedi mynd cyn ir Tafarnwr ar Sarjant gyrraedd. Roedd hyn yn ei gwneud yn llawer haws i Riley roir bai ar un ohonyn nhw !
Ond roedd braidd yn obeithiol os oedd yn disgwyl ir llys gredu y byddai rhywun yn dwyn oriawr, ei rhoi i rywun arall, ac yna gadael !
Ond ar y llaw arall, efallai ei fod yn teimlon lwcus Ewch ir dudalen nesaf...

Beth ddigwyddodd i James Riley...

 

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli