Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Trosedd a chosb
 
  Dim fi oedd o Henry Molloy oedd o  
 

Mae cofnodion Sesiynau Chwarter yn cynnwys Calendar Carcharorion ac ynddo mae rhestr or prif fanylion am bob person syn dod o flaen yr Ynadon. Mae yr un yn y Sesiynau Canol Haf yma yn 1892 yn dangos fod gan James Riley lawer o brofiad or llysoedd, ac roedd hefyd wedi bod yn defnyddio dau enw gwahanol !
Dywedai fod James Riley yn 34 oed, ac mae ei waith oedd gwneud hwyliau i longau. Efallai ei fod wedi gwneud llawer o hwyliau yn y carchar roedd wedi treulio llawer oi amser dan glo !

Shifty character !
Doedd yno ddim digon o le ar y papur i wneud rhestr o bob un or achosion a fu yn ei erbyn yn 1892 !
Quarter Sessions paper
Quarter Sessions paper
Quarter Sessions paper
  James Riley
21 Days - 23rd Nov 1869, Felony, Preston Petty Sessions, As Henry Molloy.
7 Days - 15th July 1870, Felony, Liverpool Petty Sessions, As Henry Molloy.
12 Calendar Months - May 1873, Housebreaking, Liverpool Sessions, As
Henry Molloy.

7 Years Penal Servitude and 2 Years Police Supervision - Dec 30th 1875, Liverpool Assizes, As Henry Molloy".
10 Calendar Months - June 1885, Felony, Liverpool City Sessions, As Henry Molloy.
6 Calendar Months - May 1866, Felony, Liverpool City Sessions, As Henry Molloy.
5 Years Penal Servitude - 5th January 1887, Stealing a Coat, Knutsford Sessions, As Henry Molloy.
3 Calendar Months - 24th December 1891, Stealing Socks, Neath Petty Sessions, As James Riley.
15 Summary Convictions for Vagrancy etc."
 

Efallai fod Henry Molloy yn meddwl ei fod yn cael enw drwg, felly fei newidiodd i James Riley !
Sylwch ei fod wedi dwyn sanau noson cyn y Nadolig 1891. Efallai ei fod yn mynd iw rhoi yn anrheg i rywun !
Ar l iddoi gael yn euog o ddwyn yr oriawr, cafodd James Riley, a oedd yn cael ei adnabod hefyd fel Henry Molloy, ei ddanfon i garchar gyda llafur caled am 9 mis !

Yn l i ddewislen trosedd Y Gelli

 

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli