Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Trosedd a chosb
 
  Ei roi dan glo gan Sarjant yr Heddlu  
Watch and chain

Enw gwraig y Tafarnwr yn Nhafarn y Bell oedd Olive Colley,a dywedodd hi yn ei thystiolaeth fod criw o chwech o ddynion wedi dod ir dafarn y noson cynt , ac roeddynt i gyd yn rhannu cwrw. Roeddent yn "very quiet - they were all sitting together".
Dywedodd fod William Gore wedi syrthio i gysgu, ac ar l iddo ddeffro ei fod wedi dweud wrthi fod ei oriawr ar goll...

 
Quarter Sessions paper
 

"...after he woke up he came to me about 4 minutes afterwards and complained that he had lost his watch and chain."
Pan ddaeth y Tafarnwr, William Colley, yn l i Dafarn y Bell yn fuan wedyn, rhwystrodd y cwsmeriaid eraill rhag gadael, ac anfonodd am y Sarjant John Arthur.
Gofynnodd y plismon i James Riley fynd gydag ef i orsaf yr heddlu, a dyma ran oi ddatganiad...

Beer tankards
Papur y
Sesignau
Chwarter

1892
Quarter Sessions paper
Quarter Sessions paper
 

"He came with me and I searched him at the Police Station and I found the watched [watch !] produced in his hip pocket. I told him I charged him with stealing the watch and he said "All right I am left to it now". I then locked him up".
Ewch ir dudalen nesaf i weld beth ddigwyddodd yn achos yr oriawr gafodd ei dwyn...

Stori amheus James Riley...

 

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli