Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llyswen yn 1887  
 

Isod mae rhan o fap graddfa fawr yn seiliedig ar fap Arolwg Ordnans a luniwyd ar y raddfa o 25 modfedd i 1 filltir. Wrth ei gymharu r map o Lyswen yn 1840 gwelwn nad oes llawer o newid wedi digwydd yn y pentref, er bod y map yn dangos mwy hyd yn oed o berllannau. Mae tir isel y dyffryn yn gysgodol ac yn ffrwythlon, ac yn gallu cynnal perllannau a fyddai wedii chael hi dipyn mwy anodd i lwyddo ar dir uwch..

 

  1 Y ty mawr newydd ywr rheithordy newydd ar gyfer y rheithor lleol neur ficer. Yn 1840 stribedi agored o dir comin oedd y tir yma, ond fel y Cae Comin mawr ar y top ar y dde, cafodd ei gau i mewn.  
  2 Mae tafarn y Royal Oak wedi agor i fusnes! Grwp o dri bwthyn oedd yma yn 1840.  
  3 Y Griffin Inn. Yn y dyddiau cyn bod ceir roedd teithio yn cymryd llawer mwy o amser, ac felly roedd angen Tafarnau er mwyn i deithwyr fedru aros ynddynt. Roedd y Griffin Inn yng nghanol y pentref yn 1840 hefyd, yn union fel heddiw!  
  Cymharwch Llyswen tua 1840..  
 

Yn l i ddewislen mapiau Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli