Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llowes tua 1840  
 

Maer llun isod wedii seilio ar fap y degwm o blwyf Llowes. Maen dangos yr ardal o gwmpas y pentref ac yn rhoi syniad i ni or gymdogaeth yn ystod blynyddoedd cyntaf teyrnasiad Fictoria.

 

MAPIAUR DEGWM
Yng nghyfnod Fictoria roedd yn rhaid i bawb bron dalu degwm i Eglwys Loegr. Ar ddechraui theyrnasiad daeth y degwm i fod yn dreth ar eich eiddo. Lluniwyd mapiau i ddangos pa eiddo oedd gan bawb
Llowes around 1840
  Y ffordd syn rhedeg or gwaelod ar y chwith ir top ar y dde ywr ffordd syn arwain i Loegr ar hyd ochr Sir Faesyfed o Ddyffryn Gwy. Y tir a welwch yma ywr tir mwy ffrwythlon sydd iw gael ar waelod y dyffryn. Y ffyrdd bach syn mynd ir top ar ochr chwith y map ywr ffyrdd syn arwain i diroedd uchel y plwyf.  
  Maer Radnor Arms wedi bod yn dafarn bwysig iawn yn ymyl y ffordd ers amser maith. Yn y dyddiau pan oedd pobl yn dibynnu ar geffylau i deithio, roedd tafarnau yn paratoi bwyd a llety ar gyfer teithwyr. Yn y cyfnod hwn landlord y Radnor Arms oedd Thomas Pritchard, a pherchennog tir mwyar plwyf oedd Thomas Mynors Baskerville, Clyro Court. Roedd Llowes Court yn perthyn i Walter De Winton, Maesllwch, perchennog tir pwysig arall yn yr ardal, ac roedd ei denant, Evan Williams, yn byw yno.  
 

At Yn ystod y cyfnod hwn roedd llawer o fasnachwyr yn byw yn y plwyf, yn cynnwys: 3 crydd, 3 saer maen, 6 llifiwr coed, 7 saer olwynion, teiliwr, melinydd, ysgolfeistr a holltwr coed.
Thomas Jones oedd enwr holltwr coed ai waith oedd hollti coed yn ddarnau hir, fflat. Roeddynt yn cael eu defnyddio i adeiladu bythynnod pren. Roedd yn bosib eu gwau ir bylchau yn y ffrm bren ac yna plastro drostynt. Maer llun yn dangos hen dafarn y Three Tuns yn Y Gelli, a gallwch weld y coed hir a elwir yn dellt neu delltenau yn ffrm bren yr adeilad.
.

Ffotograff gan caniatad
Mr Eric Pugh.
  Cymharwch Llowes tua 1900..  
 

Yn l i ddewislen mapiau Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli