Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Mapiau Fictoriaidd
 
  Pont Bochrwyd yn 1887  
 

Maer map isod wedii seilio ar fap Arolwg Ordnans graddfa fawr or ardal a luniwyd yn 1887. Mae rhan or map yn dangos rhai or newidiadau yn y lle hwn ers 1840.

 

Boughrood bridge in 1887
  Boughrood Toll House1. Mae Tolldy yn sefyll ar lan yr afon, ar ochr Sir Faesyfed. Cafodd ei adeiladu rhywdro yn yr 1840au ac yno roedd y casglwr tollaun byw. Byddain casglu toll fechan oddi wrth bobl oedd eisiau croesir bont. Yn l cyfeirlyfr masnach yn 1875 gwelir mai James Portnell oedd enwr casglwr tollau oedd yn byw yn y ty bychan.  
  2. Mae mwy o fythynnod wediu hadeiladu yn y gymdogaeth fechan ger y bont. Mae cyfeirlyfr masnach 1875 yn rhestru crydd a siopwr a rhedwyd y Boat Inn gan Mrs Sarah Fowler.  
 

3. Efallai mair newid mwyaf oedd dyfodiad y rheilffordd. Roedd hyn yn ei gwneud yn hawdd i bobl yr ardal gyrraedd trefi, dinasoedd a marchnadoedd pell, os gallent fforddio hynny. Mae gorsaf Bochrwyd ychydig ir Gogledd or map. Yn 1875 y gorsaf feistr oedd Mr H. Blayney.

 
  Cymharwch map or bont yn 1840..  
 

Yn l i ddewislen mapiau Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli