Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Mapiau Fictoriaidd
 
  Bochrwyd yn 1887  
 

Isod mae rhan o fap graddfa fawr yn seiliedig ar fap Arolwg Ordnans a luniwyd ar raddfa 25 modfedd i 1 filltir. Oi gymharu r map or pentref yn 1840 gallwn weld nad oes llawer o bethau wedi newid yn y pentref, ond mae rhai pethau wedi newid.

 

Map of Boughrood in 1887
  1. Codwyd argae ar y nant syn llifo heibio i Boughrood Court i greu llyn ger yr adeiladau. Efallai fod y llyn yn cael ei ddefnyddio i weithio melin ar y safle.  
  2. Mae Map y Degwm cynharach yn dangos ffordd fach yn mynd reit o amgylch y fynwent, gyda thy ar yr ochr Ogledd Orllewinol. Yn 1887 maer map yn dangos y ffordd ar ochr Ddwyreiniol y fynwent yn unig, ac maer ty wedi diflannun gyfan gwbl!  
  3. Y newid mwyaf yn yr ardal o ddigon oedd dyfodiad y rheilffordd. Yma gallwch weld rhan fechan yn unig o reilffordd Canolbarth Cymru yng nghornel y map. Roedd gorsaf fechan ychydig yn is i lawr nar pentref. Roedd hyn yn golygu y gallair bobl leol fynd ar y trn trwy Lanfair ym Muallt, Rhaeadr-Gwy a Llanidloes i Ganolbarth Cymru, neu deithio i lawr i Aberhonddu neu i Loegr ac ir rhwydwaith mawr o reilffyrdd i bob cwr o Brydain oes Fictoria.
.
 
  Cymharwch map or pentref tua 1840..  
 

Yn l i ddewislen mapiau Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli