Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Mapiau Fictoriaidd
 
  Bochrwyd tua 1840  
 

Maer map isod wedii seilio ar ran o fap y degwm o blwyf Bochrwyd. Maen dangos rhan or plwyf o gwmpas eglwys y plwyf.

 

MAPIAUR DEGWM
Yng nghyfnod Fictoria roedd yn rhaid i bawb bron dalu degwm i Eglwys Loegr. Ar ddechraui theyrnasiad daeth y degwm i fod yn dreth ar eich eiddo. Lluniwyd mapiau i ddangos pa eiddo oedd gan bawb
  Yn l y map ffermydd bychain wediu gwasgaru o gwmpas yr eglwys oedd pentref Bochrwyd. Roedd Boughrood Court yn perthyn i stad Maesllwch, fel llawer o ffermydd eraill yn yr ardal. Yn 1841, roedd y cyfrifiad yn dangos mai tenant Boughrood Court oedd Edward Powell a oedd yn byw yno gydai wraig, Mary, au 5 plentyn. Yr hynaf oedd Charles oedd yn 20 oed, ar ieuengaf oedd Roger, oedd yn 10 oed. Nid oedd dim or plant yn mynd ir ysgol, - maen debyg eu bod i gyd yn gweithio ar y fferm. Roedd saer olwynion ai deulu yn byw yno hefyd.  
  Maer adeilad sydd wedii farcio yn 215 ar ochr Ogledd Orllewinol y fynwent, y drws nesaf i Boughrood Court wedii restru yng nghofnodion y Degwm fel Church House. Roedd hwn hefyd yn rhan o stad Maesllwch. Yng nghyfnod cynnar Fictoria roedd perchnogion tir cyfoethog yn bobl bwysig iawn yn y gymdeithas.  
  Roedd Neuadd yn perthyn i berchennog tir cyfoethog arall, sef Arthur Macnamara. Y tenant oedd Thomas Pugh a oedd yn ffermio yno gydai deulu.
.
 
  Cymharwch map or pentref yn 1887..  
 

Yn l i ddewislen mapiau Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli