Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Mapiau Fictoriaidd
 
  Crughywel yn 1872  
 

Dyma ddarn o fap a gyhoeddwyd yn 1872. Maen rhoi syniad i ni sut olwg oedd ar dref Crughywel tua chanol Oes Fictoria. Maer darn llwyd cysgodol ar y map yn dangos sip y tirlun, yn enwedig y bryniau i gyfeiriad y Gogledd Orllewin or dref. Wrth edrych ar y darlun hwn or tirlun, fe welwch sut y tyfodd y dref yn y man lle byddair briffordd o Loegr a ddoi i fyny Dyffryn Wysg i gyfeiriad Aberhonddu yn croesir afon.

 
  map of Crickhowell in 1872
  Maer dref ei hun yn llawer llai nag y mae heddiw. Ar ochr dder Stryd Fawr (ar yr ochr orllewinol), dim ond ychydig o dai sydd yno, ac mae llawer o le gwag o gwmpas yr eglwys (lle mae marc y groes).  
  Y dref fyddair cyrchfan i farchnad yr ardal, lle doi pobl i werthu nwyddau. Byddai masnachwyr lleol yn gwerthu nwyddau yn y siopau, a byddair tafarndai yn darparu llety i deithwyr. (Edrychwch ar y tudalennau syn sn am yr hen Gyfeirlyfrau Masnach i weld pwy oedd yn byw ac yn gweithio yn y dref adeg Oes Fictoria).  
  Cymharwch fap o Langatwg yn 1904  
 

Yn l i ddewislen mapiau Crughywel

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel