Victorian Powys for primary  schools
Powys Digital History Project
         
Llanfair ym Muallt
yn yr oes Fictoria
 
  Y bont dros yr Afon Irfon  
 

Daeth y llun hwn o gerdyn post Fictoraidd sydd yn dangos yr Afon Irfon yn Llanfair-ym-Muallt . Mae'r pennawd yn dweud 'Swing Bridge' -Pont droi-, ond pont grog yw hi mewn gwirionedd. Cafodd ei chodi yn 1839 er mwyn i'r ymwelwyr 'r dref gael ffordd hwylus i'r Ffynhonnau Parc.
Mae'n debyg nad oedd rhyw lawer o bontydd troi yn 1839. Maent yn gweithio wrth i ran o'r bont symud o'r neilltu er mwyn i'r cychod neu'r llongau fynd o dan y bont.

 
"Pont Droi " dros yr Afon Irfon
tua 1890
cerdyn post o'r bont grog
  Cafodd y bont grog hon ei hadeiladu'n wreiddiol dros yr Afon Wysg yn Stad Glan-wysg ger Crughywel, ac yna cafodd ei hailadeiladu yn Llanfair-ym-Muallt yn 1839. Roedd angen llawer o waith trwsio arni yn 1868, a chafodd ei defnyddio hyd 1983 hyd nes i bont newydd ddeniadol gymryd ei lle.
Mae cerdyn hwn yn nodweddiadol o'r cardiau post swfenr, roedd llawer ohonynt yn cael eu gwerthu i'r ymwelwyr. Roeddent yn cael eu gwneud o ffotograffau du a gwyn, ac yna'u lliwio'n ofalus llaw, gan ddefnyddio inc arbennig. Yn aml iawn bydd y cardiau hyn yn edrych yn rhyfedd o'u cymharu 'r ffotograffau lliw gwych sydd yn cael eu cynhyrchu mor hawdd heddiw. Ond roeddent yn swfenr gwyliau poblogaidd iawn.
.
 
 

Yn l i ddewislen lluniau Llanfair-ym-Muallt

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt