Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Bywyd ysgol
 
  Plant afreolaidd Llanfair-ym-Muallt  
  Mwy o gwynion am y plant oedd yn absennol yn rheolaidd o'r ysgolion yng nghylch Llanfair-ym-Muallt yn y blynyddoedd Fictoraidd. Daw'r un gyntaf o Ysgol Llanganten yn 1883... Victorian child
20 Ebrill
1883
School diary entry
 

"The attendance of some of the children in the first class is very irregular. The little ones attend much better - Sewing taught on both afternoons".
Fel arfer roedd y plant ieuengaf yn cael eu hanfon i'r ysgol yn fwy rheolaidd na'r rhai hyn. Y rheswm am hyn oedd eu bod yn rhy fach i helpu gyda'r gwaith angenrheidiol ar y fferm neu yn y ty.
Sylw arall o Ysgol Llanddewi'r Cwm yn 1895...

10 Mai
1895
School diary entry
 

Dyma sydd wedi'i ysgrifennu yn Llyfr Cofnodion yr ysgol ym mis Mai...
"Attendance on the whole is fair but a few of the children are so irregular as to be practically absent altogether".

Roedd rhai athrawon wedi llwyr anobeithio cael y rhai oedd wastad yn absennol i ddod i'r ysgol. Ni chafodd y broblem ei datrys nes i'r cyfreithiau newydd oedd yn gwneud mynd i'r ysgol yn orfodol gael eu gweithredu'n iawn.

Yn ôl i ddewislen ysgolion Llanfair-ym-Muallt

 

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt