Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Bywyd ysgol
 
  Maen nhw yna'n rhywle  
 

Cwyn eto am blant yn aros gartref o'r ysgol . Dyma gofnod o Lyfr Cofnodion Ysgol Llanganten yn 1881...

 
30 Medi
1881

School diary entry

 

"Many of the scholars have been away from school since the Examination day, namely the 20th of July.
I have repeatedly requested some of the parents to send their children regularly, but they have not done so. The average for the week is 22".
Dyma Gofnod arall o 20fed Hydref 1882, y flwyddyn ddilynol "Some of the scholars I have not seen since July".
Mae'r cofnod isod o Ysgol Llanganten 1881 yn dangos nad y bechgyn yn unig oedd yn abwennol am fisoedd...

 
25 Tachwedd
1881
School diary entry
"Sarah Ann Jones has been
absent since the 15th of July".
  Mae cofnod o Ysgol Llanddewi'r Cwm ym mis Tachwedd 1886 yn dweud bod "William Walter Davies returned after an absence of five months".
Pan ddeuai'r plant oedd wedi bod yn absennol o'r ysgol am gyfnodau hirion yn l ir ysgol, roedd rhaid i rai ohonynt fynd i ddosbarth plant iau, am eu bod wedi syrthio ar l y plant eraill oedd yn eu dosbarth.
Ar y dudalen nesaf cewch ddarllen rhagor am fod yn absennol o'r ysgol.

Roedd y rhai bach yn dod i'r ysgol yn amlach ...

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt