Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Bywyd ysgol
 
  Adroddiad ar 'Yr ysgol fach hon'  
 

Gallwch weld adroddiad da arall am ysgol leol yn Llyfr Cofnodion Llanddewi'r Cwm yn 1880.
Cafodd crynodeb o farn swyddogol yr Arolygydd Ysgolion ei gopo i ddyddiadur yr ysgol ar l yr arholiadau.

 
6 Medi
1880
School diary entry
"Report of H M Inspector
This little school has made a very good beginning. The children were well behaved and had been well instructed. The style of reading was very satisfactory. The managers should endeavour to obtain more regular attendance.
School inspector
  Alfred J Coore
Sept 6. 1880".
  Ffordd fer o ddweud "Her Majesty's Inspector" oedd HMI . Roedd y swyddogion hyn yn archwilio gwaith yr ysgolion newydd ar ran y llywodraeth.
Mae'n amlwg fod yr arolygydd hwn yn gwybod yn iawn fod gan ysgolion broblem wrth gael plant i fynd i'r ysgol yn rheolaidd. Roedd rhaid i'r mwyafrif o ymweliadau swyddogol gadw hyn mewn golwg yn ystod arholiadau.

Yn l i ddewislen ysgolion Llanfair-ym-Muallt

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt