Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Eglwysi a chapeli
 
  1-Ailadeiladu ac adnewyddu  
 

Roedd llawer o newidiadau mewn crefydd ar hyd a lled y wlad yn ystod oes Fictoria. Roedd bron pawb yn mynychu rhyw eglwys neu gapel, yn y trefi beth bynnag. Efallai nad oedd holl bobl y wlad yn mynd i gapel neu eglwys, ond roedd gan pob eglwys ei chynulleidfa, ac mae capeli bach i'w gweld yn y lleoedd mwyaf anghysbell.

 
  Hen eglwys Llanafan FechanRoedd yr eglwysi yn rhan o Eglwys Loegr yng Nghymru ac roedd llawer o'r hen eglwysi plwyf yn cael eu hailadeiladu a'u hadnewyddu. Yng nghefn gwlad, yn arbennig, roedd llawer o'r hen eglwysi plwyf bron mynd 'u pen iddynt, ac roedd rhai ohonynt yn edrych yn debycach i adeiladau ffermydd nag i eglwysi erbyn hyn. Yn ystod oes Fictoria cafodd llawer iawn o'r eglwysi hyn eu hailadeiladu gan benseiri a oedd yn gosod steil y cyfnod Fictoraidd arnynt. The new church at Llanafan FechanFelly, ar l yr adnewyddu, ychydig iawn o'r hen eglwysi a oedd yn arfer bod ar y safle oedd yn parhau. Mae'r llun sy'r tu uchaf yn llun o hen eglwys Llanafan Fechan cyn iddi gael ei hailadeiladu yn 1866. Sylwch ar y ffenestri bach, a'r to tyllog. Rhaid ei bod hi'n eglwys dywyll a gwlyb iawn i gynnal gwasanaeth ynddi. Mae'r llun sy'r tu uchaf ac ar y chwith yn llun o'r eglwys newydd yn Llanafan Fechan.  
 

The rebuilt Church of St MaryCafodd eglwys y plwyf yn Llanfair-ym-Muallt ei hadnewyddu a'i hehangu yn fuan ar l 1870, am fod llawer iawn o bobl yn dod i ymweld 'r dref. John Norton oedd y pensaer. Roedd lle i 450 o bobl yn yr eglwys newydd. Y gost am godi'r eglwys oedd 3,700. Rhoddodd Thomas Thomas, perchennog Pencerrig, 1000 tuag at yr adeilad. Cafodd eglwysi Llanelwedd, Crugcadarn a Gwenddwr eu hailadeiladu yn oes Fictoria hefyd.

Rhagor am eglwysi a chapeli ..
.

 
Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanfair-ym-Muallt