Victorian Powys for primary  schools
Powys Digital History Project
         
Llanfair ym Muallt
yn yr oes Fictoria
 
  Llanfair-ym-Muallt o bell  
 

Yn y cerdyn post yma gallwch weld golygfa o bell o Lanfair-ym-Muallt o ardal chwareli Llanelwedd, y tu hwnt i lannau gogleddol yr Afon Gwy.
Nid yw'r dyddiad yn sicr,ond mae'n amlwg i'r llun gael ei dynnu yn ystod yr ugeinfed ganrif. Gallwch weld llwybr y lein trn ar y gornel chwith ar y gwaelod ac yna mae'n symud ar draws y llun. Cafodd y lein hon ei hadeiladau yn oes Fictoria. Roedd yr orsaf reilffordd, a agorodd am y tro cyntaf yn 1864, ar yr ochr dde o ganol y ffotograff.

 
Llanfair-ym-Muallt o Lanelwedd
Llanfair-ym-Muallt o Lanelwedd
  Gallwch weld y bont garreg ar y tro yn yr Afon Gwy, lle mae'r afon yn diflannu o'r golwg. Mae eglwys plwyf Llanelwedd yn y coed yn ymyl y lein drn, yng nghanol y cerdyn post. Mae ysgol y pentref ar ochr dde'r eglwys wrth ymyl y ffordd i Landrindod.
Erbyn hyn safle Sioe Frenhinol Cymru yw llawer o'r tir sydd y tu l i Ysgol Llanelwedd. Mae'r Sioe yn cael ei chynnal ym mis Gorffennaf bob blwyddyn.
.
 
 

Yn l i ddewislen lluniau Llanfair-ym-Muallt

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt