Victorian Powys for primary  schools
Powys Digital History Project
         
Llanfair ym Muallt
yn yr oes Fictoria
 
  Sgwr y Banc yn troi'n sgwr y defaid !  
 

Yn yr hen ffotograff hwn gallwch weld Sgwr y Banc yn Llanfair-ym-Muallt yn llawn o gorlannau defaid yn ystod un o'r marchnadoedd anifeiliaid a oedd yn cael eu cynnal yn rheolaidd yn y dref.
Mae'r ardal yma yn ffinio Stryd y Farchnad, Gallwch weld yr adeilad sydd ar yr ochr chwith i'r llun hwn yn eglur tua chanol llun yr 'arwerthiant defaid' sydd ar un o dudalennau eraill y gyfres hon.

 
Sgwr y Banc, Llanfair-ym-Muallt
c1900
Y farchnad defaid
  Mae'n debyg mai tua 1900 y cafodd y llun yma ei dynnu pan oedd da byw, a gyrchwyd o'r ardaloedd cyffiniol i'w gwerthu, yn cael crwydro ar hyd a lled rhannau o'r dref.
Yn 1910 cafodd Marchnad da byw ei hadeiladu ar Ffordd Aberhonddu gyfagos , er mawr ryddhad i siopwyr Llanfair-ym-Muallt.
.
 
 

Yn l i ddewislen lluniau Llanfair-ym-Muallt

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt