Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Aberhonddu a'r cylch
yn yr oes Fictoria
 
  Y Struet, Aberhonddu  
 

Cafodd y llun hwn ei gymeryd ar ddiwedd blynyddoedd Fictoria, yn 1900 yn fwy na thebyg. Maer olygfan edrych tuar gogledd ar hyd y Struet yn Aberhonddu.
Ar y dyddiad hwn, Gwestyr Angel oedd yr adeilad ar y chwith ond yn ddiweddarach daeth yn glwb ar gyfer y RAFA.

 
Y Struet
Aberhonddu
tua
1900
The Struet , c1900
 

'The Elms' oedd yr adeilad ar y dde yn y Struet gyda phortsh a drysau sip bwa (tu draw ir ceffyl a chert).
Defnyddiwyd hwn fel Ysgol Ganolradd i ferched o 1896 tan 1901, trar oedd yr ysgol newydd yn cael ei hadeiladu yn Ffordd Cerrig Cochion.

Yn l i ddewislen lluniau o'r Aberhonddu

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Aberhonddu