Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Aberhonddu a'r cylch
yn yr oes Fictoria
 
  Y Gaer ym Marics Aberhonddu  
 

Tyfodd pwysigrwydd Aberhonddu fel canolfan filwrol wedi i Fictoria ddod yn Frenhines yn 1837.
Yn 1805, dechreuodd y Barics yn y Watton fod yn storfa i arfau ond cafodd mwy o adeiladu eu hychwanegu rhwng 1842 a 1844.

 
Y Gaer
ym Marics
Aberhonddu
tua 1895
Brecon Barracks

Roedd yr adeiladau newydd or dyddiad hwn yn cynnwys Adeiladau Swyddogion, Adeiladaur Rhingyll a lletyr Swyddogion Commanding Officer' ar ysbyty milwrol. Cawsant eu hadeiladu o gerrig ar hyd ochr ogleddol Sgwr y Barics. Cafodd Barics Milwyr Troed a Milwyr Meirch eu hadeiladu ar yr adeg hwn hefyd.

Maer ffotograff hwn yn dangos y Gaer ar y fynedfa ir barics or Watton a gafodd ei gwblhau yn 1879.

 

Daeth y 24ain Catrawd Troed yn enwog am eu helyntion ym mrwydr Rorkes Drift yn 1879 yn ystod y Rhyfeloedd Eingl-Zwlw. Daeth Barics Aberhonddun bencadlys sefydlog i Gyffinwyr De Cymru pan roddwyd teitlau tiriogaethol ir catrodau gan y Fyddin yn 1881.

Yn l i ddewislen lluniau o'r Aberhonddu

 

Ewch i weld gwefan Catrawd Frenhinol Cymru yn
http://www.rrw.org.uk
Am fwy o wybodaeth am y catrodau enwog hyn au hanes.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Aberhonddu