Croesawir sylwadau a chyfraniadau.
Anfonwch e-bost at
archives@powys.gov.uk

Croeso i’n tudalennau sy’n ymdrin â hanes lleol y dref gororol hynafol hon a’r cyffiniau.

Caiff mwy o destunnau a delweddau eu hychwanegu at y rhan hon o’r wefan ag i mannau gwe eraill yng nghwrs y prosiect.