Powys Digital History Project

Llanidloes
Diwedd y llinell

  Bywyd newydd i’r hen orsaf rheilffordd
Dangosir yma olygfa arall o’r adeilad mawreddog lle’r oedd swyddfeydd Station signboardCwmni Rheilffordd y Cambrian unwaith, yn ogystal â bod yn orsaf rheilffordd i Lanidloes. Mae teithwyr yn aros am y trên i fynd â nhw tua’r gogledd i fyny Dyffryn Hafren. Mae’r llun hwn yn dyddio o oddeutu 1930.
Ffotograffau
trwy ganiatâd caredig
Amgueddfa Llanidloes
Gorsaf Llanidloes  c1930 
  Yr olygfa fodern isod, tynnwyd hwn ym Mawrth 1999, mae’n dangos mynedfa flaen hen orsaf Cambrian Place. Cwblhawyd y gwaith atgyweirio ar yr adeilad yn 1984, a bellach mae swyddfeydd nifer o fusnesau bach yno.
  Gorsaf Llanidloes, 1999 
  Mae’r briffordd lle mae’r traffig sy’n teithio drwy’r dref bellachyn mynd y tu ôl i’r adeilad ar linell yr hen draciau rheilffordd.
Home page