Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigurau cyfrifiad ar gyfer yr ardal  
 

Newidiodd poblogaeth Cwm Tawe Uchaf trwy gydol cyfnod Fictoria wrth i ddiwydiannau wneud yn dda neu wrth i bethau fynd yn wael pan fyddai pobl yn symud o gwmpas yn chwilio am waith. Mae gwybodaeth fel hyn yn cael ei nodi mewn cyfrifiad syn digwydd bob deng mlynedd. Roedd dynion yn teithio o amgylch yr ardal yn nodi pwy oedd yn byw ym mha dy a beth oedd eu gwaith. Roedd ffigurau poblogaeth yn dod or cofnodion yma

 
  Plwyfi De Orllewin Sir Frycheiniog  
  Rhannwyd yr ardal yn blwyfi (edrychwch ar y map) ac fel arfer maer ffigurau poblogaeth yn sn am y rhain. Dewiswch or cysylltiadau a welwch chi er mwyn gweld y graffiau poblogaeth ar gyfer cyfnod Fictoria.  
 
Ystradgynlais Isaf
Ystradgynlais Uchaf
 
 
Pentref Glyntawe
Ystradfellte
 
 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais