Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Trosedd a chosb
 
Mwy am...
Blismona Cwm Tawe Uchaf 2
Geirfa
 

Hyd yn oed gydag Uwch Arolygwyr proffesiynol yr heddlu oedd yn gweithion llawn amser yn yr ardal, roedd yna broblemau. Yn Ystradgynlais Uwch Arolygwyr yr Heddlu oedd y broblem! Roedd Thomas Vigers yn hoff o wneud twrw ac yn aml iawn roedd yn feddw. Roedd yn esgeulusoi ddyletswyddau ac yn defnyddio iaith anweddus gymaint nes ir bobl leol gasglu enwau ar ddeiseb er mwyn cael ei wared.

Yn 1856 gorfododd y llywodraeth i bob sir sefydlu Lluoedd Heddlu iawn gydag Arolygwyr, Rhingyll a Chwnstabliaid yr Heddlu. Ym mis Ionawr 1857 penodwyd Prif Gwnstabl i redeg Lluoedd Heddlu Sir Frycheiniog, sef yr enw ar y lluoedd newydd. Fe welwch chi gofnod o swyddogion yr heddlu a leolwyd yn Ystradgynlais nesaf

deiseb cais wedii arwyddo gan lawer o bobl, ai gyflwyno ir senedd neu rywun mewn awdurdod
 
 
 
  "..at Ystradgynlais one Sergeant and one Constable..."
Adeiladwyd Gorsaf Heddlu a Llys Ynadon newydd yn Ystradgynlais ar gyfer yr heddlu newydd ar lannau Afon Tawe ger Rhestr yr Odyddion.
 
 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais