Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Tafarn y Black Swan  
 

Dyma lun cynnar o Broad Street yn Y Gelli fel yr edrychai yn 1895. Mae rhywbeth oi gwmpas syn gwneud iddo edrych yn debycach i lun a baentiwyd nac i lun a dynnwyd !
Gosodwyd y pyst lampau ar ochr chwith y ffordd ar gyfer goleuor stryd gydar lampau nwy, a ddefnyddid yn y dref erbyn 1841.

 
Broad Street
Y Gelli
1895
Broad Street, Hay ,c1895
Llun trwy garedigrwydd
Eric Lewis Pugh
Y Gelli
 

Mae Cloc y Dref, a adeiladwyd yn 1880 ar ben draw Broad Street, or golwg ar ochr chwith yr olygfa hon. Tafarn y Black Broad Street, Hay Swan oedd yr adeilad ar y dde, ar gornel Broad Street a Bridge Street.

Roedd ochr agos y stryd yn y llun cynnar yn llawn anifeiliaid ar ddyddiau marchnad, fel y gwelwch ar rai or tudalennau eraill yn y gyfres hon.

Yn l i ddewislen ffotograffau Y Gelli

 

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli