Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Allan yn High Town  
 

Dyma olygfa arall a dynnwyd o High Town yn Y Gelli, ar ddiwrnod prysur tua 1885.
Maer olygfa hon yn edrych i fyny i gyfeiriad Castle Street, a gallwn weld cip ar adeilad hen Neuadd y Dref ar y chwith.

 
High Town
Y Gelli
1885
Llun trwy garedigrwydd
Eric Lewis Pugh
Y Gelli
 

Fel y gwelwch or llun diweddar isod, nid ywr olygfan edrych yn High Town, Haywahanol iawn heddiw ar wahn ir dillad !
Maer siop gyntaf ar yr ochr dde yn dal i fod yn fferyllfa, tua 115 o flynyddoedd ar l tynnur hen lun !

Roedd y llun Fictoraidd isod, fel yr olygfa arall o High Town ar y tudalennau yma, wedii dynnu ar gyfer ei ddefnyddio fel llun Hudlusern wedii argraffu ar wydr.

Yn l i ddewislen ffotograffau Y Gelli

 

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli