Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Cae cymunedol
 
  Caur cytiroedd (cae cymunedol)  
 

Yn 1858 caewyd lleiniau cul y cytir neur cae cymunedol i mewn, au gwneud yn rhan or caeau mwy fel sydd iw gweld heddiw. Maer map isod yn dangos y tir fel ag yr oedd yn 1887.

 


The common fiels in 1887
  Fe welwch fod y rhesi o leiniau wediu cymryd at ei gilydd i ffurfio caeau mwy, er ei bod yn bosib adnabod rhai or siapiau or map cynharach.  
  Maer rheilffordd newydd yn rhedeg trwy ganol y cae. Dyma reilffordd Canolbarth Cymru a redai o Lanidloes, Rhaeadr-Gwy a Llanfair ym Muallt trwy Ddyffryn Gwy. ( Y signal post ywr S.P. ar y map). Dros yr afon o Lyswen roedd gorsaf fechan Bochrwyd. Ewch ir adran syn sn am drafnidiaeth i weld mwy am ddyfodiad y rheilffyrdd.  
 


.

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli