Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Capel Methodist Wesleaidd  
 

Maer llun hwn yn dangos y Capel Methodist Wesleaidd a arferai sefyll ar gornel Brecon Road a St Mary's Road yn Y Gelli. Roedd aelodau or gynulleidfa wedi ymgynnull y tu allan ir capel tua 1880 i gael tynnuu llun.
Bu John Wesley yn pregethu yn y capel hwn nifer o weithiau rhwng 1771 a 1781.

Llun trwy garedigrwydd
Eric Lewis Pugh
Y Gelli
Capel
Methodist
y Gelli
1880
The building had fallen into a very bad state by 1910, when the picture above was taken.
 

Yn wreiddiol, roedd gan y capel un llawr, to serth, uchel, a ffenestri uchel hardd fel y gwelir uchod. Roedd hyn yn ei wneud yn addas iawn iw ddefnyddio fel capel, ond yn ddiweddarach, cafodd ei rannun ddau lawr ai ddefnyddio fel gweithdy ac yna fel ty.

Maer ty syn sefyll ar safler hen gapel heddiwn yn dal i fod tho or un sip, ac maer bythynnod drws nesaf yn St Mary's Road yn dal yn debyg iawn ir hyn oeddynt yn yr hen luniau. O leiaf mae rhan or hen adeilad iw weld o hyd yn y ty a welwn yma.

Yn l i ddewislen ffotograffau Y Gelli

 

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli